top of page

PLUTSELIG RULLESTOL

OM PRODUKSJONEN

I monologen Plutselig Rullestol møter vi den fiktive karakteren Tiril. Livet hennes har blitt snudd på hodet, og hun er nå noe så sjeldent som en nygift rullestol-toppblogger.

 

Klarer hun å finne mening i sin nye tilværelse? Hvor går grensen mellom konstruktiv positivitet og selvbedrag?

Hvorfor er bloggen så viktig for henne? Og hva er best; en toppbloggertilværelse i rullestol, eller et A4-liv med gangfunksjon?

 

Målet mitt er å lage en sterk forestilling om det å være menneske. Jeg ønsker å fortelle Tirils historie fra innsiden, på en måte som gjør at hennes situasjon speiler utfordringer vi har i våre egne liv, og som vi alle kan identifisere oss med.

Som skuespiller tiltrekkes jeg av prosjekter som beveger meg; som gjør at jeg stiller spørsmål ved  egne tanker og adferd. Skuespill, for meg, handler om å tenke seg verden annerledes enn den er, og å kunne leve seg inn i andres skjebner. Tirils skjebne er at hun  plutselig har havnet i rullestol.

Men er jeg rett person til å fortelle hennes historie?

Finnes det grenser for hvem jeg kan portrettere?

Er det i det hele tatt mulig for meg å bli tatt på alvor som kvinnelig rullestolbruker eller er avstanden mellom skuespiller og karakter for stor?

 

Teksten og historien i Plutselig Rullestol er inspirert av Carine Øien-Ødegaard og hennes blogg; www.plutseligrullestol.no

SKUESPILLERFAGLIG UTFORSKNINGSARBEID

I løpet av mine to år ved masterstudiet har jeg jobbet med problemstillingen; hvordan kan jeg som skuespiller øke min kroppslige bevissthet og utvikle mitt non-verbale språk?

 

I Plutselig Rullestol ønsker jeg å sette følgende påstand på prøve; restriksjon fører til selvinnsikt.

 

Ved å begrense mitt fysiske handlingsrom, vil jeg bli kjent med hvilke impulser og naturlige instinkter jeg er forhindret fra å følge i rollen som Tiril.        

På den måten håper jeg å oppnå en økt kroppslig bevissthet og et bredere non-verbalt vokabular.

 

KUNSTNERISK TEAM

Regi og skuespill: Tarjei Westby

Manus: Tarjei Westby og Henriette Vedel

Dramaturg og biveileder: Henriette Vedel

Veiledere: Trine Falch og Petter Width Kristiansen

Sminke: June Agneta Myrén

Kostyme: Hedda Simonsen Lund

Rekvisitt: Kikki Norén Løwgren

Lyskonsulent: Laurent Ravot

Lydkonsulent: Olaf Stangeland

Scenetekniker: Anders Hamre

Inspisient: Julie Bakke Kvalen

Fotograf: Arturo Tovar

 

FORESTILLINGER

30.03.2017 kl. 19, Scene 2, KHiO

31.03.2017 kl. 19, Scene 2, KHiO

01.04.2017 kl. 17, Scene 2, KHiO

07.04.2017 kl. 10, Auditoriet, Sunnaas Sykehus

bottom of page